Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2017

5648 8324 420
Reposted fromnyaako nyaako

May 11 2017

1459 28bb 420
Reposted fromNajada Najada

May 03 2017

2152 4391 420
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt

May 02 2017

1053 f6e5 420
Theodore Roosevelt's diary the day his wife and mother died - “The light has gone out of my life“
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie

May 01 2017

3157 1238 420
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt
4869 8b35 420
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt
5294 7992 420
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt
Jeszcze będą fajniejsi ode mnie...
— smutno trochę, że tak uważasz
Reposted fromwetryagain wetryagain

April 27 2017

5800 6820 420
Odkryj w sobie psychopatę i osiągnij sukces
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek

April 18 2017

Zmieniłeś się... Wolałam cię tamtego, innego, którego poznałam, o którym Ty sam już zapomniałeś, a którym jeszcze tak niedawno byłeś.  Wolałam cię kiedy mówiłeś mniej, ale mądrzej. Kiedy żartowałeś bardzo rzadko, ale te żarty rozbawiały wszystkich. Kiedy twój język był wyszukany, elegancki, czysty, a nie przepełniony wulgaryzmami i przekleństwami. Kiedy siedząc w restauracji rozmawiałeś ze mną, a nie siedziałeś cały czas z nosem w telefonie. Kiedy pisałeś ze mną 'ot, tak', bo dobrze się nam rozmawia, a nie kiedy potrzebujesz koła ratunkowego. 
Taki byłeś kiedy jeszcze nie przyjaźniłeś się z nią. Oddaj mi tamtego siebie.
Bo taki ty to już nie ty.
I choć wciąż zależy mi na tobie to już cię nie lubię.
 
— wetryagain.soup.io z serii: co myślę, a czego nigdy nie powiem
Reposted fromwetryagain wetryagain

April 14 2017

9596 a410 420
Reposted fromNajada Najada

April 13 2017

9868 ef0e 420
Oscar Wilde
Reposted fromNajada Najada
9931 b5e9 420
Reposted fromNajada Najada

April 12 2017

9525 1a2c 420
Reposted fromNajada Najada

April 11 2017

9124 b1e9 420
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie

April 10 2017

Strumień twoich słów zakończony słowospadem z wysokości ust  spada ciężką masą na mnie.  Wiem że wiesz że nie śpię,  kiedy milczę myślę.
Dorośnij. Dorośnij. 
— Miuosh feat. Katarzyna Nosowska - Tramwaje i gwiazdy
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf

April 08 2017

2925 0ba7 420
Reposted fromnyaako nyaako
- Znasz takie dni, kiedy człowiek dostaje trzęsionki?
- To to samo, co chandra?
- Nie - odpowiedziała zwolna. - Chandrę ma się wtedy, jak człowiek tyje albo jak za długo pada deszcz. Jest się smutnym, nic więcej. Ale trzęsionka to coś okropnego. Boisz się i pocisz jak cholera, a nie wiesz, przed czym masz stracha. Tyle, że ma się stać coś złego, a nie wiesz, co. Miałeś takie uczucie?
— Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
Reposted fromnazwabyla nazwabyla

April 05 2017

7828 81a4 420
Reposted fromwetryagain wetryagain

March 31 2017

Wiadomo, że miała parę związków, ale żaden nie był trwały. Wolna, nie ma sprecyzowanych planów, szczęśliwa, że może poobijać się w Europie. Jak wszystkim młodym dziewczętom wydaje jej się, że jest dorosła. 
— Eric-Emmanuel Schmitt - 'Napój miłosny'
Reposted fromwetryagain wetryagain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl