Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

5841 444c 420
Reposted fromNajada Najada

March 25 2017

2191 7280 420
Reposted fromNajada Najada

March 24 2017

Nie chcę twoich tanich komplementów, życzeń na dzień kobiet, uśmiechu w rozmowie, prezentu urodzinowego, zaproszenia do tańca.
Nie chcę niczego, co masz dla mnie tylko po to, żebym nie czuła smutku, że nie masz dla mnie miłości.
— wetryagain.soup.io
Reposted fromwetryagain wetryagain

March 21 2017

To jest ten typ mężczyzny, który jest otwarty, lojalny, wygadany, chętny do pomocy i stworzony do bycia z ludźmi.
Ale kiedy zdobędziesz się na odwagę i powiesz mu, co czujesz, że jest dla Ciebie najważniejszy i że Ci na nim zależy, to chowa się i udaje, że to nic takiego, że to go w ogóle nie dotyczy.
— wetryagain.soup.io
Reposted fromwetryagain wetryagain

March 20 2017

9441 a63d
Reposted fromNajada Najada

March 18 2017

5848 97e6 420
Reposted fromnyaako nyaako
5647 e338 420
Reposted fromnyaako nyaako
5636 16cc 420
Reposted fromnyaako nyaako
5606 170e 420
Reposted fromnyaako nyaako
2211 3edf 420
Reposted fromNajada Najada
4381 5cf7 420
Reposted fromNajada Najada

March 11 2017

2671 f4f4 420
Reposted fromnyaako nyaako
2623 e804 420
Reposted fromnyaako nyaako

March 09 2017

3390 ee56 420
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf

March 08 2017

0598 4c9b 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma
9119 62c2 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma

March 06 2017

1158 2563 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma

March 05 2017

2211 3edf 420
Reposted fromNajada Najada
1296 b655 420
Reposted fromNajada Najada

March 04 2017

Oczywiście, że złamałeś mi serce.
Oczywiście, że zabolało.
Oczywiście, że Ty w ogóle się tym nie przejąłeś. 
Oczywiście, że się tego spodziewałam. Oczywiście, że jednak mimo to wierzyłam w szczęśliwy dla nas los. 
— wetryagain.soup.io
Reposted fromwetryagain wetryagain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl